Služby

Poradenstvo

Naši pracovníci Vám navrhnú optimálnu skladbu strešného plášťa. Doporučíme vhodný materiál, ktorý svojimi vlastnosťami spĺňa Vaše predstavy. V prípade potreby zabezpečíme projekčnú kanceláriu a certifikované montážne firmy špecializujúce sa na strechy, ktoré Vám pomôžu Vaše sny zrealizovať. Pred samotnou realizáciou, aj počas nej, dokážeme nájsť odpoveď a riešenia spoločne s našimi dodávateľmi na všetky otázky a problémy, ktoré sa pri realizácii strešného plášťa a zateplenia podkrovia môžu vyskytnúť.

Dovoz

Doprava stavebných výrobkov u koncového zákazníka až na stavbu v regióne Košíc. Odber mimo regiónu u našich autorizovaných predajcov. Každú drobnosť, ktorú treba dodať pre úplnosť dodávky je možné riešiť cez našich obchodných manažérov, podľa regiónu pôsobnosti.

Je možné vrátenie nepoškodeného tovaru, ale náklady na dopravu takéhoto tovaru znáša odberateľ. Palety, s výnimkou paliet na plechové krytiny, sú nevratné.

Servis

Poskytujeme promptný predajný servis v prípade reklamácie tovaru u našich zmluvných partnerov. U výrobkov, ktorých sme výrobcami a dovozcami riešime reklamáciu priamo našimi obchodnými manažérmi a technikmi. Poškodený tovar pri dodávke je nahradený plne funkčným tovarom do 24 hod, ak sa nejedná o atypický výrobok (tam je doba dlhšia)

Školenia

Firma DACH MAT, spol. s r.o., ako riadny člen cechu strechárov dbá aj na odbornú úroveň nielen svojich zamestnancov, ale svoj poznatky sa snaží odovzdať ďalej odbornej aj laickej verejnosti.

Zúčastňujeme sa aktívne školení, ktoré organizuje Cech strechárov - cechové dni, firemné dni organizované firmou A-SICE a vlastné školenia pre projektantov a realizačné firmy v spolupráci s firmou FAKRO.