Školenia

Firma DACH MAT, spol. s r.o., ako riadny člen cechu strechárov dbá aj na odbornú úroveň nielen svojich zamestnancov, ale svoj poznatky sa snaží odovzdať ďalej odbornej aj laickej verejnosti.

Zúčastňujeme sa aktívne školení, ktoré organizuje Cech strechárov - cechové dni, firemné dni organizované firmou A-SICE a vlastné školenia pre projektantov a realizačné firmy v spolupráci s firmou FAKRO.