Dovoz

Doprava stavebných výrobkov u koncového zákazníka až na stavbu v regióne Košíc. Odber mimo regiónu u našich autorizovaných predajcov. Každú drobnosť, ktorú treba dodať pre úplnosť dodávky je možné riešiť cez našich obchodných manažérov, podľa regiónu pôsobnosti.

Je možné vrátenie nepoškodeného tovaru, ale náklady na dopravu takéhoto tovaru znáša odberateľ. Palety, s výnimkou paliet na plechové krytiny, sú nevratné.