Servis

Poskytujeme promptný predajný servis v prípade reklamácie tovaru u našich zmluvných partnerov. U výrobkov, ktorých sme výrobcami a dovozcami riešime reklamáciu priamo našimi obchodnými manažérmi a technikmi. Poškodený tovar pri dodávke je nahradený plne funkčným tovarom do 24 hod, ak sa nejedná o atypický výrobok (tam je doba dlhšia)