Strešné fólie a membrány

Strešné fólie je všeobecný názov pre materiály, ktoré sa používajú ako poistné paropriepustné, paronepriepustné, hydroizolačné a vysokodifúzne fólie a membrány v strešnom plášti, v našom prípade strešnom plášti šikmých striech.

Firma DACH MAT, spol. s r.o. počas svojej existencie zostáva verná osvedčeným značkám fólii, o kvalitách ktorých nerozhodli len skúšobné laboratória, ale sú potvrdené aj dlhodobým používaním v praxi v systéme plášťov šikmých striech. Stala sa dovozcom strešných membrán TYVEK, jedinej jednovrstvovej membrány na svete od firmy DuPont s technickými parametrami a použitím, ktoré ju predurčujú byť lídrom na trhu strešných membrán.

Fólie od firmy JUTA, českého výrobcu, dávajú predpoklad najvyššej kvality, čo potvrdzuje nielen milióny m2 realizovaných striech, ale aj certifikáty na všetky výrobky podľa európskej normy CE.

Ponúkame fólie a membrány radu JUTAFOL, JUTADACH, JUTADREN, DACHTOP. Posledne menovaná značka DACHTOP je parametrami upravená membrána tak, aby vo svojej triede membrán dosiahla najlepšiu kvalitu s najväčším rozsahom použitia a za prijateľnú cenu.

V ponuke je výber podľa použitého materiálu z polyetylénových fólii a polypropylénových membrán. Každá z nich má svoj účel použitia, ktorý by mal ovládať každý realizátor, ak chce predísť škodám pri nesprávnom použití a aplikácii strešnej fólie.