Okná do plochých striech TYPU C-F

Okná do plochých striech typu C a F

Moderné materiály a meniaca sa technológia v stavebníctve umožňujú výstavbu budov s plochými strechami. Pri tomto type architektúry sa často stáva, že vnútri budovy sú miestnosti, v ktorých nie je možnosť zabudovať fasádne okná.

    

 

                                                       

       

Charakteristika

  • Okno do plochých striech FAKRO presvetľuje interiér prirodzeným svetlom, dáva možnosť vetrania miestností a spája v sebe vysokú funkčnosť a výborné tepelenoizolačné parametre.
  • Teraz každá miestnosť pod plochou strechou môže byť príjemná a plná prirodzeného svetla.
  • V každej miestnosti by sa mal nachádzať zdroj prirodzeného svetla, aby sme sa cítili pohodlne.
  • Ideálnym riešením v takýchto prípadoch je montáž špeciálne navrhnutých okien pre ploché strechy.

Okno typu C - Vďaka dobrej konštrukcii zaručujú okná do plochých striech veľmi vysoké tepelnoizolačné parametre. Okno DEC-C U8 s pasívnym zasklením U8 sa vyznačuje koeficientom prestupu tepla pre celé okno U=0,55 W/m²K podľa normy EN1873 (pre rozmer 120x120cm).

Je to relevantná hodnota vzťahujúca sa na celé okno: rám spolu s krídlom a kupolou.

Okno typu F - Dostupné so zasklením DU8 s koeficinetom prestupu tepla U=0,76 W/m²K podľa EN 12567-2, čo umožňuje jeho využitie v pasívnych a energeticky úsporných budovách.

  • Dostupné v ľubovoľnom rozmere

Okno typu F môže byť vyrobené v ľubovoľnej veľkosti. Normy v oblasti tepelnej izolácie budov sa výrazne zvýšili a staré svetlíky v plochých strechách už nespĺňajú súčasné požiadavky v tomto smere. Možnosť výroby okna typu F v presnom, často neštandardnom rozmere, umožňuje výmenu existujúcich svetlíkov a úpravu tepelnoizolačných parametrov celej budovy. 

Zelené strechy

Okno môže byť osadené na doplnkovom podstavci výšky 15 cm, ktorý umožňuje zvýšenie okna, čo umožňuje jeho montáž aj v zelenej streche.

Veľa prirodzeného svetla

Zabezpečenie prirodzeného svetla do miestností pod plochou strechou. Okná do plochých striech sa vyznačujú až do 16% väčším povrchom zasklenia v porovnaní s konkurenčnými riešeniami.

Okno do rovnej strechy typu C je určené pre strechy s uhlom sklonu od 0 do15 stupňov.

Cena od: 1257.66 EUR
Okno typu F - majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, spĺňajú najvyššiu 5.triedu odolnosti proti nárazu, dostupné so zasklením DU6 s koeficientom prestupu tepla pre celé okno Uw=0,70 W/m²K podľa EN 14351-1, čo umožňuje jeho využitie v pasívnych a nízkoenergetických budovách. Dostupné v ľubovoľnom rozmere Okno typu F môže byť vyrobené v ľubovoľnej veľkosti. Normy v oblasti tepelnej izolácie budov sa výrazne zvýšili a staré svetlíky v plochých strechách už nespĺňajú súčasné požiadavky v tomto smere. Možnosť výroby okna typu F v presnom, často neštandardnom rozmere, umožňuje výmenu existujúcich svetlíkov a úpravu tepelnoizolačných parametrov celej budovy. Okno môže byť osadené na 15 cm vyvyšujúcom ráme XRD, ktorý umožňuje zvýšenie okna, čo umožňuje jeho montáž aj v zelenej streche.
Detail produktu
Cena od: 982.26 EUR
Okno typu F - majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, spĺňajú najvyššiu 5.triedu odolnosti proti nárazu, dostupné so zasklením DU6 s koeficientom prestupu tepla pre celé okno Uw=0,70 W/m²K podľa EN 14351-1, čo umožňuje jeho využitie v pasívnych a nízkoenergetických budovách. Dostupné v ľubovoľnom rozmere Okno typu F môže byť vyrobené v ľubovoľnej veľkosti. Normy v oblasti tepelnej izolácie budov sa výrazne zvýšili a staré svetlíky v plochých strechách už nespĺňajú súčasné požiadavky v tomto smere. Možnosť výroby okna typu F v presnom, často neštandardnom rozmere, umožňuje výmenu existujúcich svetlíkov a úpravu tepelnoizolačných parametrov celej budovy. Okno môže byť osadené na 15 cm vyvyšujúcom ráme XRD, ktorý umožňuje zvýšenie okna, čo umožňuje jeho montáž aj v zelenej streche.
Detail produktu
Cena od: 878.22 EUR
Okno typu F - majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, spĺňajú najvyššiu 5.triedu odolnosti proti nárazu, dostupné so zasklením DU6 s koeficientom prestupu tepla pre celé okno Uw=0,70 W/m²K podľa EN 14351-1, čo umožňuje jeho využitie v pasívnych a nízkoenergetických budovách. Dostupné v ľubovoľnom rozmere Okno typu F môže byť vyrobené v ľubovoľnej veľkosti. Normy v oblasti tepelnej izolácie budov sa výrazne zvýšili a staré svetlíky v plochých strechách už nespĺňajú súčasné požiadavky v tomto smere. Možnosť výroby okna typu F v presnom, často neštandardnom rozmere, umožňuje výmenu existujúcich svetlíkov a úpravu tepelnoizolačných parametrov celej budovy. Okno môže byť osadené na 15 cm vyvyšujúcom ráme XRD, ktorý umožňuje zvýšenie okna, čo umožňuje jeho montáž aj v zelenej streche..
Detail produktu
Cena od: 185.28 EUR
doplnková rám výška 15 cm pre okno do plochej strechy
Detail produktu
Cena od: 499.8 EUR
Okno do plochej strechy typu C, majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, splňuje najvyššiu triedu odolnosti proti nárazu, je vybavené bezpečnostným dvojsklom P2. V prípade prasknutia skla nepredstavujú kúsky skla nebezpečenstvo a ostávajú na fólii. Zasklenie P2 spolu s inovačným a na patentovanie prihláseným systémom montáže kupoly sťažujú jeho demontovanie, zvyšujú ochranu proti vlámaniu. Kupola je vyrobená z odolného polykarbonátu. Vyznačuje sa veľkosť odolnosťou voči nárazom a pôsobeniu atmosférických vplyvov, ako napr. dážď alebo krupobitie. Špeciálny povlak na vonkajšej a vnútornej časti povrchu kupoly chráni pred pôsobením UV žiarenia.
Detail produktu
Cena od: 906.78 EUR
Okno do plochej strechy typu C, majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, splňuje najvyššiu triedu odolnosti proti nárazu, je vybavené bezpečnostným dvojsklom P2. V prípade prasknutia skla nepredstavujú kúsky skla nebezpečenstvo a ostávajú na fólii. Zasklenie P2 spolu s inovačným a na patentovanie prihláseným systémom montáže kupoly sťažujú jeho demontovanie, zvyšujú ochranu proti vlámaniu. Kupola je vyrobená z odolného polykarbonátu. Vyznačuje sa veľkosť odolnosťou voči nárazom a pôsobeniu atmosférických vplyvov, ako napr. dážď alebo krupobitie. Špeciálny povlak na vonkajšej a vnútornej časti povrchu kupoly chráni pred pôsobením UV žiarenia.
Detail produktu
Cena od: 622.2 EUR
Okno do plochej strechy typu C, majú veľmi vysokú triedu B reakcie na oheň, splňuje najvyššiu triedu odolnosti proti nárazu, je vybavené bezpečnostným dvojsklom P2. V prípade prasknutia skla nepredstavujú kúsky skla nebezpečenstvo a ostávajú na fólii. Zasklenie P2 spolu s inovačným a na patentovanie prihláseným systémom montáže kupoly sťažujú jeho demontovanie, zvyšujú ochranu proti vlámaniu. Kupola je vyrobená z odolného polykarbonátu. Vyznačuje sa veľkosť odolnosťou voči nárazom a pôsobeniu atmosférických vplyvov, ako napr. dážď alebo krupobitie. Špeciálny povlak na vonkajšej a vnútornej časti povrchu kupoly chráni pred pôsobením UV žiarenia.
Detail produktu
Stránka 1 z 1