Ventilačné turbíny LOMANCO

Ventilačné turbíny - Charakteristika

Dodatočné odvetranie strešného plášťa alebo podkrovných priestorov môžeme zabezpečiť aj pomocou ventilačných turbín Lomanco.  Zaisťujú svojim aktívnym pohybom rovnomerný oplach strešného plášťa, ktorý v letnom období zníží jeho teplotu a zabráni jeho poškodeniu spekaním, vydutím , strhaním a pod. V zimnom období plynulý vzdušný oplach strešného plášťa zabezpečí jeho rovnomernú teplotu a zabráni tvorbe ľadových hrádzi a tým nerovnomernému extrémnemu zaťaženiu strechy ľadom a snehom. V oboch obdobiach zaistí plynulý odvod vlhkosti a tým zabráni vzniku hnilob a plesní, ktoré skracujú životnosť celej strechy.

Prečo odvetrávať strešný plášť

Nápor rozdielu vnútornej a vonkajšej teploty, ktorý pôsobí na strechy v letnom, ale hlavne zimnom období, musí zvládnuť dobre naprojektovaná a následne zrealizovaná strecha. Návrh skladby a konštrukcie strechy z technického hľadiska ovplyvňuje napríklad volený sklon strechy, tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti vrstiev a celej konštrukcie. Hlavne priepustnosť tepla a vodnej pary, poradie vrstiev v konštrukcii, obzvlášť teplota a parciálny tlak vodnej pary v prostredí a účinnosť vetrania striech. Základné funkcie prevetrávacej mezery mezi tepelnou izoláciou a poistnou fóliou je odvod vlhkosti zo skladby strešného plášťa. Účinky prirodzeného vetrania:

Využitie a prínos turbíny Lomanco

- zabezpečí odvetranie centrálnych i samostatných stúpačiek (kúpeľňa,WC,digestory ap.) v panelových a iných domoch.
- nahradí stávajúce elektrické ventilátory - vysoké úspory zabezpečia nízké nadobúdacie náklady a nulové prevádzkové náklady (odpadá elektroinštalácia, poruchy a opravy, revízie ap.)
- výmena turbín za tzv. samoťažné hlavice zabezpečí skutočný ťah v stúpačke a znemožní prelínanie pachov v jednotlivých bytoch stúpačky
- nadobúdacie náklady sú zhruba do roka umorené úsporami prevádzkových nákladov stávajúcich zariadení

Prečo odvetrávať stúpačky panelových domov?

Stávajúci systém, ktorý v panelovej zástavbe prevláda, používa k odvetraniu šachiet panelových domov - odvetranie WC, koupeľňa, kuchyňa - centrálny elektrický ventilátor ovládaný z jednotlivých bytov, kde pri spustení v jednom byte uvedieme do prevádzky nútené odvetranie vo všetkých bytoch napojených na jednu stúpačku.

ZÁRUKA NA FUNKCIU 15 ROKOV !