Prvky hrebeňa

Prvky pre hrebeň a nárožie umožňujú odvetrať pri šikmých strechách vodnú paru prípadne zrážkovú vodu, ktorá sa akumuluje nad poistnou hydroizolačnou fóliou. Iné prvky sú zase nevyhnutné pre správne ukotvenie prvkov strešnej konštrukcie a hrebenáčov krytín.