Rozmer okna

Určenie rozmeru a typu okna dôležité pri určení typu príslušenstva. Výrobné číslo dôležité pri reklamácii výrobku. Dôležité: Otvoríte krídlo. Sklopíte ho na úroveň očí a na pravej strane je umiestnený výrobný štítok. Príslušenstvo k oknám vyberáte podľa rozmeru okna na štítku.

Popis

Určenie rozmeru a typu okna dôležité pri určení typu príslušenstva. Výrobné číslo dôležité pri reklamácii výrobku.


Dôležité:


Otvoríte krídlo. Sklopíte ho na úroveň očí a na pravej strane je umiestnený výrobný štítok. Príslušenstvo k oknám vyberáte podľa rozmeru okna na štítku.