Tondach-ROMANSKA

škridla svojím vysoko klenutým profilom pripomína eleganciu antických stavebných štýlov a dodá eleganciu modernej i historickej streche hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 12o zaujímavé povrchové úpravy

Popis

Technické informácie

Celková dĺžka cca 465 mm
Celková šírka cca 280 mm
Krycia dĺžka cca 360 - 380 mm
Krycia šírka cca 223 mm
Hmotnosť cca 3.6 kg/ks
Spotreba cca 11,8 ks/m2
Odporúčané latovanie cca 380 mm
Min. sklon strechy 22°
(16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(12° s vodotesným podstreším)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené údaje predstavujú normálne hodnoty. Vzhľadom na tolerancie pri vypaľovaní môžu vzniknúť nepatrné rozmerové a farebné odchýlky. Podľa pokrývačských zásad je preto nevyhnutné pri dodávke škridiel na stavbu prekontrolovať kryciu dľžku a kryciu šírku. Tondach je prírodný materiál - preto môžu pri pálení vzniknúť nepatrné farebné rozdiely spôsobené rôznym zložením suroviny. Aby bola docielená rovnaká farebnosť strechy, musia sa škridly pri pokládke vyberať striedavo z viacerých paliet.

Latovanie v oblasti hrebeňa

 

Sklon 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
X 55 50 45 40 35 30 25
Y 135 130 125 120 115 110 105