Tondach-SAMBA 11

veľkoformátová posuvná škridla možnosť posunu škridle až o 4 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridle aj na domy typu bungalov, so sklonom strechy už od 12°

Popis

Technické informácie

Celková dĺžka cca 470 mm
Celková šírka cca 280 mm
Krycia dĺžka cca 355 - 380 mm
Krycia šírka cca 228 mm
Hmotnosť cca 3,7 kg/ks
Spotreba cca 11,5 ks/m2
Odporúčané latovanie cca 360-375 mm
Min. sklon strechy 22°
(16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(12° s vodotesným podstreším)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené údaje predstavujú normálne hodnoty. Vzhľadom na tolerancie pri vypaľovaní môžu vzniknúť nepatrné rozmerové a farebné odchýlky. Podľa pokrývačských zásad je preto nevyhnutné pri dodávke škridiel na stavbu prekontrolovať kryciu dľžku a kryciu šírku. Tondach je prírodný materiál - preto môžu pri pálení vzniknúť nepatrné farebné rozdiely spôsobené rôznym zložením suroviny. Aby bola docielená rovnaká farebnosť strechy, musia sa škridly pri pokládke vyberať striedavo z viacerých paliet.

 

Latovanie v oblasti hrebeňa

 

pri použití hrebeňovej škridly

Sklon 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
X 4,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,5
Y 13,5 13,0 12,5 12,0 11,0 10,5 10,0

pri použití základnej škridly a vetracieho pásu

Sklon 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50°
X 4,5 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 2,5
Y 12,0 11,6 11,0 10,4 9,8 9,1 8,6