Tondach-STEINBRUCK

vďaka jednoduchej montáži predstavuje najekonomickejšie riešenie každej strechy (nová strecha už za 2 dni) tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

Popis

Technické informácie

Celková dĺžka cca 400 mm
Celková šírka cca 223 mm
Krycia dĺžka cca 280 - 310 mm
Krycia šírka cca 199 mm
Hmotnosť cca 2.7 kg/ks
Spotreba cca 16,1 - 17,9 ks/m2
Odporúčané latovanie cca 310 mm
Ukladanie na väzbu
Min. sklon strechy 35°
(30° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(25° s vodotesným podstreším)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené údaje predstavujú normálne hodnoty. Vzhľadom na tolerancie pri vypaľovaní môžu vzniknúť nepatrné rozmerové a farebné odchýlky. Podľa pokrývačských zásad je preto nevyhnutné pri dodávke škridiel na stavbu prekontrolovať kryciu dľžku a kryciu šírku. Tondach je prírodný materiál - preto môžu pri pálení vzniknúť nepatrné farebné rozdiely spôsobené rôznym zložením suroviny. Aby bola docielená rovnaká farebnosť strechy, musia sa škridly pri pokládke vyberať striedavo z viacerých paliet.