ZTC - prepínač

zdroj napájania 12V DC pre napájanie elektr. zariadení, určený na montáž v rozvodných skriniach na lištách DIN T35, k zdroju je možné pripojiť max.3 elekt. zariadenia