Rekonštrukcia striech

Realizáciu striech dokážeme zabezpečiť komplexne od samého začiatku kde vieme pomôcť s výberom optimálneho riešenia, cez dopravu materiálu, zabezpečenie krovu, následnú montáž strešného plášťa až po záručný aj pozáručný servis pre zákazníka. 

Rekonštrukciou a opravou strechy vieme nielen vylepšiť estetický vzhľad domu ale ja predĺžiť životnosť strechy. Vhodným výberom strešnej krytiny zabezpečíme ochranu a súčasne estetickú dominantu objektu. 
Okrem tesárskych prác zabezpečíme klampiarske prvky alebo podbíjanie podhľadov.

  • Rekonštrukcie drevených krovov
  • Výmena strešnej krytiny
  • Rekonštrukcie klampiarskych prvkov 
  • Výmena strešných okien